Informacje

Informacje

Urząd Miasta w czasie pandemii

Prezydent Miasta Mysłowice wprowadził zmiany w działalności magistratu  poprzez ograniczenie przyjmowania interesantów  do 4 grudnia 2020 roku.

Załatwianie spraw i udzielanie informacji odbywać się będzie telefonicznie, drogą elektroniczną oraz możliwie za pośrednictwem operatora pocztowego. W wyjątkowych sytuacjach kierownicy komórek organizacyjnych  Urzędu podejmować będą decyzje o załatwieniu konkretnych spraw.

Zarządzenie zostało wydane się ze względu na dobro mieszkańców oraz odpowiedzialność pracodawców za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy, a także obowiązek ochrony przez pracodawcę zdrowia i życia pracowników jak również interesantów przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search