Informacje

Informacje

W Mysłowicach – na zdrowie!

W stosunku do średniej z lat 2017-2019 w ubiegłym, pandemicznym  roku Mysłowice wydały aż o 80  proc. więcej  na ochronę zdrowia. To najwięcej spośród  miast na prawach powiatu w całej Polsce.

Analizując skutki pandemii  dla finansów samorządowych komentatorzy skupiają się najczęściej na stronie dochodowej. Szacują, w jakim stopniu  utrudnienia w funkcjonowaniu gospodarki  uderzyły miasta po kieszeni. To oczywiście bardzo ważne zjawisko ale nie zapominajmy, że   skutki pandemii odnoszą się także do strony wydatkowej. Trudno je oszacować dokładnie, a  nawet wyliczyć wszystkie sektory,  w których dodatkowe wydatki się pojawiły. Może to odnosić się na przykład do oświaty, gdzie nadprogramowe koszty wywołało organizowanie zajęć online, a potem przygotowanie pracy szkół po powrocie dzieci do klas.

- Tym razem przyjrzymy się jednak wydatkom najbardziej bezpośrednio powiązanym ze zwalczaniem pandemii – na służbę zdrowia. Wprawdzie większość kosztów bieżących pokrywa  NFZ, ale wiemy, że w niektórych przypadkach udział budżetów samorządowych  jest znaczący. W mediach  opisywane były spektakularne przypadki włączania się Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakupy  dodatkowego sprzętu czy środków ochrony sanitarnej. Próbujemy znaleźć odpowiedź na pytanie, jaki był wymiar liczbowy (finansowy) tego zaangażowania. Czy wpłynęło ono znacząco na strukturę wydatków samorządowych? – piszą eksperci pisma samorządu terytorialnego „Wspólnota”, które przygotowało „zdrowotny” ranking.

Mysłowice wypadły w tym zestawieniu rewelacyjnie. Sklasyfikowano 48 miast na prawach powiatu z całej Polski. Jesteśmy w tym rankingu na pierwszym miejscu.

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search