Informacje

Informacje

Zgoda buduje - MPWiK uratowany

Sierpniowa sesja Rady Miasta przejdzie do historii. Okazało się, że skłóceni zazwyczaj samorządowcy, w sprawach ważnych dla miasta potrafią mówić jednym głosem.

Radni przegłosowali wotum zaufania dla prezydenta Dariusza Wójtowicza i udzielili mu absolutorium za wykonania ubiegłorocznego budżetu. Co najważniejsze - pozwolili zrestrukturyzować ogromne długi MPWiK.

O dramatycznej sytuacji Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji wielokrotnie pisaliśmy na naszych łamach. Ogromne zobowiązania spółki obciążają miasto i blokują szereg inwestycji, na które czekają mysłowiczanie. Po wyborach samorządowych w 2018 roku, nowe władze Mysłowic postawiły sobie za cel uporządkowanie sytuacji w MPWiK. Zreorganizowano system zarządzania, wprowadzono oszczędności, wypowiedziano niekorzystne umowy, pozbyto się zewnętrznych wykonawców. Pozwoliło to spółce stanąć na nogi i nie zwiększać strat. Pozostał jednak problem ogromnego zadłużenia.

Sprawa nie dotyczy tylko MPWiK, ale całego miasta, które jest gwarantem tych zobowiązań.

W ubiegłym roku przygotowano plan naprawczy pozwalający zmienić spłatę ogromnych zobowiązań MPWiK w taki sposób, aby spółka wodociągowa mogła samodzielnie regulować długi. Wynegocjowano z bankiem nowy harmonogram spłat dostosowany do obecnych możliwości finansowych MPWiK i w żaden sposób nie uszczuplający budżetu gminy. Rozmowy trwały niemal rok. Państwowy Bank PKO widząc, że spółka wodociągowa jest wiarygodna i nie przynosi wielomilionowych strat godził się na plan restrukturyzacji.

Nie jest tajemnicą, że rozwiązaniem tego problemu osobiście interesował się premier Mateusz Morawiecki, który kilkakrotnie gościł w naszym mieście.

Ważnym elementem procesu zmian w MPWiK jest rozłożenie w czasie spłaty długów, co pozwoli miastu na pozyskanie w najbliższych latach ponad 100 milionów złotych - dzisiaj zablokowanych pod ewentualną spłatę zobowiązań komunalnej spółki. Aby przeprowadzić ten proces potrzebna jest zgoda Rady Miasta. Dotychczas nie udało się pozyskać większości dla planu ratunkowego dla MPWiK. Sierpniowa sesja okazała się przełomowa. Oby zgoda w kluczowych dla miasta sprawach zapanowała do końca kadencji.

Uwolnienie pieniędzy pozwoli na  kolejne gminne inwestycje.

Prezydent planuje, m.in. przebudowę torowisk od ulicy Bytomskiej do Promenady, remont Parku Zamkowego, termomodernizację szkół i przedszkoli, modernizację budynków komunalnych, budowę miejskiego basenu oraz nowej szkoły podstawowej w dzielnicy Larysz.

Dariusz Wójtowicz, prezydent Mysłowic
Jestem ogromnie wdzięczny radnym za to, że w sprawach ważnych dla Mysłowic potrafią zapomnieć o podziałach i zagłosować zgodnie z interesem naszego miasta. To nasz wspólny sukces. Chciałbym podziękować też pracownikom Urzędu Miasta oraz jednostek miejskich, bo dobre wyniki finansowe w 2019 roku to w głównej mierze ich zasługa. Nie zapominajmy również o ogromnej finansowej pomocy ze strony rządu premiera Mateusza Morawieckiego. W ostatnich miesiącach budżet miasta został zasilony ze środków centralnych na kwotę 30 mln zł.

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search