Informacje

Informacje

Zna problemy niepełnosprawnych

Niewidomy i słabosłyszący od urodzenia Krzysztof Wostal został nowym pełnomocnikiem prezydenta miasta do spraw osób niepełnosprawnych.

Krzysztof Woskal od 1995 r. zawodowo zajmuje się problemami związanymi z niepełnosprawnością jednocześnie podejmując zatrudnienie też w innych dziedzinach. Pracował na samodzielnych, specjalistycznych i kierowniczych stanowiskach związanych z informatyką i sprawami personalnymi. Prowadził autorski program w radio, a obecnie często jest zapraszany do mediów w charakterze eksperta do spraw niepełnosprawności.

Był ekspertem podczas czterech debat poświęconych Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych.

Z ramienia Stowarzyszenia Aktywności Obywatelskiej BONA FIDES prowadził monitoring dostępności dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi przestrzeni publicznej oraz jednostek w samorządach województwa śląskiego. Prowadził zajęcia na Uniwersytecie Śląskim i w Instytucie Doskonalenia Nauczycieli WIEDZA. Jest absolwentem XV Edycji Szkoły Liderów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Obecnie jest nauczycielem brajla (pismo punktowe dla niewidomych) w szkole podstawowej w Mikołowie. Od roku 2011 prowadzi prelekcje dla uczniów katowickich szkół w ramach przedsięwzięcia „Miejska Dżungla”. Ma dyplom technika informatyka, a także licencjat administracji, który uzyskał na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Jest magistrem pedagogiki.

Stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach, kursach i seminariach.

Zna alternatywne metody komunikacji, jak alfabet lorma, brajla do dłoni i daktylografia.Współpracuje ze szkołami i uczelniami wyższymi, prowadząc zajęcia dla uczniów i studentów, a także dla kadry dydaktycznej. Jest zapraszamy do Żywych Bibliotek w charakterze książki i sam jest bohaterem książki biograficznej autorstwa Agnieszki Majnusz. „Życie w zachwycie… bez wzroku i słuchu”. Był także jednym z bohaterów wydanej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji w 2017 publikacji „Lista mocy. 100 najbardziej wpływowych Polek i Polaków z niepełnosprawnością”. Prowadzi działalność społeczną, uczestnicząc w pracach wielu stowarzyszeń, rad i komisji. Jest, m.in. członkiem Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych w województwie śląskim.

Za swoją działalność był wielokrotnie nagradzany.

Otrzymał, m.in. statuetkę Idola Środowiska w konkursie organizowanym przez Fundację Szansa Dla Niewidomych. Został wyróżniony w konkursie Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji - Człowiek Bez Barier.

W tym roku, w kategorii „Dziennikarz Bez Barier” otrzymał statuetkę Lodołamacza w regionalnym etapie tego konkursu.

Lubi m.in. podróżować, czytać książki, słuchać muzyki, grać w szachy, jeździć na rowerze, pływać kajakiem. Interesuje się polityką społeczną, psychologią pozytywną, historią, prawem wobec niepełnosprawności, projektowaniem uniwersalnym, transportem publicznym i tyfloinformatyką, czyli wykorzystaniem nowoczesnych technologii w służbie osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi. Jest otwarty na różne religie i światopoglądy. Uważa, iż w życiu najważniejsza jest miłość. Wierzy, że pozytywne nastawienie do różnych wydarzeń życiowych potrafi wiele dobrego zbudować.

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search