Informacje

Informacje

Zwycięży politykierstwo czy zdrowy rozsądek?

Nie tylko ze względu na warunki pogodowe, sesja Rady Miasta zaplanowana na 24 czerwca, zapowiada się gorąco. Radni będą bowiem podejmować uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta wotum zaufania i absolutorium za rok 2020.

Absolutorium jest ściśle powiązane z procedurą budżetową. Uchwała jest wyrazem akceptacji rady gminy dla sposobu wykonania budżetu w poprzednim roku przez wójta, burmistrza lub prezydenta. Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej i naszych miejskich radnych z Komisji Rewizyjnej są pozytywne dla prezydenta. Wydaje się więc, że podczas sesji zaplanowanej na 24 czerwca, opinia wszystkich radnych powinna być również pozytywna dla Dariusza Wójtowicza.

Drugą, kluczową uchwałą w tym dniu będzie wotum zaufania, również wobec prezydenta. Konsekwencje tej uchwały są daleko idące. Wotum zaufania jest ustosunkowaniem się rady gminy do informacji przedstawionych w raporcie o stanie gminy, który obejmuje podsumowanie działalności prezydenta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityki samorządowej, programów i strategii, uchwał rady gminy oraz budżetu obywatelskiego.

Do tej poty prezydent Wójtowicz mógł liczyć na zaufanie radnych. W roku 2019 aż 18 radnych było za udzieleniem wotum. Wstrzymali się tylko: Edward Lasok, Grzegorz Łukaszek i Krzysztof Biolik. W ubiegłym roku Za głosowało 16 radnych. PRZECIW byli: Biolik i Łukaszek. Wstrzymali się: Marta Górna, Maria Krutysza i Edward Lasok. Jak będzie w tym roku?

Do wyborów coraz bliżej. Czy polityka zaważy na decyzji radnych - zobaczymy. Konsekwencje nie udzielenia wotum zaufania są daleko idące. Rada Miasta może zainicjować referendum w sprawie odwołania ze stanowiska prezydenta. Aby to było jednak możliwe, niezbędne jest nieudzielenie wójtowi wotum zaufania w dwóch kolejnych latach, np. w tym i przyszłym roku. Do tej pory taka sytuacja nie miała miejsca.  

 

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search