Informacje kontaktowe

Wydawca:
F-Press, 43-190 Mikołów, Prusa 17,
redakcja@naszagazeta.info,
tel.: 32 209 18 18, 509 797 881

Redaguje zespół.

Reklama:
Mariola Szołtys
tel. 606 221 496,
reklama1@naszagazeta.info

Olimpia Meus- Możdżeń,
502 364 029, 
olimpia-reklama@naszagazeta.info

Redakcja nie zwraca niezamówionych materiałów.
Za treść ogłoszeń odpowiada reklamodawca.


Formularz kontaktowy

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search