Kultura

DŹWIG KULTURY WJEDZIE NA TRZY DZIELNICE

Mysłowicki Ośrodek Kultury jest laureatem pierwszego miejsca konkursu DOM KULTURY + organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury. MOK otrzymał dotację w wysokości ośmiu tysięcy złotych!

Kilka lat temu instytucja przecierała szlaki w nowym wówczas konkursie, wspierając inicjatywy oddolne w kilku dzielnicach miasta, a dziś wraca z nobilitującym 1szym miejscem. Obecny projekt nosi nazwę „DŹWIG KULTURY” i i tym razem obejmie trzy dzielnice: Morgi, Wesołą i Dziećkowice.

Celem przedsięwzięcia jest odszukanie, identyfikacja i pobudzenie potencjału kulturotwórczego mieszkańców trzech dzielnic i wzmocnienie ich relacji z Mysłowickim Ośrodkiem Kultury. Dzielnice: Wesoła, Dziećkowice, Morgi, stanowią przestrzenie społeczne, odmienne swoim potencjałem przez wzgląd na historię miejsca i jego infrastrukturę. MOK podkreśla, że stanowią one pole odnajdywania „perełek” lokalnej kultury. Dzięki istniejącym tam filiom ośrodek kultury ma ogólny obraz „kolorytu” mieszkańców i ich odmienności, ale chce bliżej poznać potencjał tych dzielnic - gdzie już rysują się wątki od tradycji po „alternatywę”.

Wszystko służy więc rozpoznaniu potrzeb i osób, otwarciu „drzwi” współpracy, co wzmocni potencjał kulturalny społeczności lokalnej. MOK zamierza otoczyć wsparciem inicjatywy zrodzone nieformalnie, uwzględniając udział różnorodnych grup wiekowych oraz osób zagrożonych wykluczeniem. Projekt jest krokiem do wyjątkowej aktywności lokalnej i utoruje dalszą drogę kulturalnych inicjatyw.

Mysłowicki Ośrodek Kultury będzie zachęcał mieszkańców tych dzielnic osobiście, w grupach formalnych i nieformalnych, młodszych i starszych, pełno i niepełnosprawnych do tworzenia własnych pomysłów na wydarzenia kulturalne i do zgłaszania ich do wnioskodawcy. Krótko mówiąc: mieszkańcy wymyślają i kreują, a MOK pomaga w realizacji.

Szczegóły udziału w projekcie opublikowane zostaną wkrótce na stronie: wwww.m-ok.pl.

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search