Kultura

Powstańcze konkursy

Do 25 listopada można nadsyłać prace w konkursach: fotograficznym, przeznaczonym dla uczniów mysłowickich szkół ponadpodstawowych oraz plastycznym dla uczniów klas IV - VIII szkół podstawowych. W obu konkursach nagrodą główną jest hulajnoga elektryczna. Uroczysty finał artystycznej rywalizacji nastąpi 6 grudnia w Centralnym Muzeum Pożarnictwa.   Inspiracją do pracy mogą być zagadnienia związane z powstaniami śląskimi, a w tym: wybitni działacze polityczni i społeczni, zasłużeni powstańcy, barwy wojskowe, flagi, fotografie, ulotki, plakaty propagandowe, medale, odznaczenia, umundurowanie, pomniki w terenie, miejsca doniosłych wydarzeń w moim mieście, tablice pamiątkowe, sztandary, mapy polityczne, konflikt polsko-niemiecki z lat 1919-1921, broń, samochody i pociągi pancerne, bitwy i potyczki, organizacje powstańcze (Związek Powstańców Śląskich, Oddziały Młodzieży Powstańczej), moi przodkowie, obchody miejskie, itp.   W konkursie fotograficznym należy nadsyłać zdjęcia kolorowe lub czarno-białe w formacie A4 (wymiary w mm: 203x297; wymiary w pikselach: 2395x 3508). Pracę na konkurs plastyczny można wykonać w dowolnej technice. Każdy z uczniów może przekazać tylko jedno dzieło. Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszenia oraz niezbędnymi zgodami należy zlożyć do Kancelarii Prezydenta Miasta przy ul. Powstańców 1 /pok. 218/ w nieprzekraczalnym terminie do 25 listopada 2019 r. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej Urzędu Miasta i Centralnego Muzeum Pożarnictwa 30 listopada br.   Dwanaście najlepszych prac fotograficznych stworzy kalendarz Urzędu Miasta na rok 2020 „1P00WSTANIE ZACZĘŁO SIĘ W MYSŁOWICACH”. Trzy nagrodzone prace będą udostępnione zwiedzającym muzeum przez 6 miesięcy jako element wystawy „Strażacka Niepodległa 1919”.   Nagrodą główną w obu konkursach jest hulajnoga elektryczna. Dodatkowo przyznane będą nagrody za drugie i trzecie miejsce w postaci słuchawek bezprzewodowych i elektronicznej ramki do zdjęć.

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search