Sport

Rozdają nagrody i dyplomy.

Podsumowano 18 sezon sobotnich biegów przełajowych.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji kontynuował w Mysłowicach sobotnie, Młodzieżowe Biegi Przełajowe. Po raz pierwszy zawody biegowe dla młodzieży szkolnej, w cyklu jesień – wiosna, odbyły się w sezonie 2002/2003, a łącznie uczestniczyło w nich 278 uczniów i uczennic szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W poprzedniej – XVII Edycji roku szkolnego 2018/2019, uczestniczyło 335 dziewcząt i 325 chłopców szkół podstawowych (w tym – kilkadziesiąt dzieci wieku przedszkolnego). Obecny cykl był już osiemnastą edycją, na którą – tak jak i w poprzednim roku, składać się miało siedem oddzielnych biegów.

Trzy biegi odbyły się w soboty pierwszego miesiąca IV kwartału 2019 r. tj: 5, 19 i 26 października, a czwarte zawody biegowe – ostatnie jesienią ubiegłego roku, i – jak ostatecznie się okazało – ostatnie w ogóle w bieżącej XVIII Edycji, przeprowadzone zostały 9 listopada ubiegłego roku. Regulamin – tak jak i w wielu poprzednich latach, przewidywał siedem oddzielnych biegów w każdej kategorii i grupie. Pozostałe trzy zawody w terminarzu zaplanowane były wiosną 2020 roku, jednakże z powodu pandemii koronawirusa niestety nie mogły zostać już przeprowadzone.

W związku z powyższym postanowiono, iż końcowa klasyfikacja zostanie utworzona na podstawie wyników – zajmowanych miejsc i punktów, zgromadzonych przez biegaczy i biegaczy jesienią 2019 r. Przy czym klasyfikowani będą biegacze/biegaczki, którzy wzięli udział przynajmniej w dwóch z ogólnej liczby czterech jesiennych biegów. Kolejność zajętych miejsc wyznaczyła zatem ostatecznie suma punktów uzyskanych w dwóch, trzech lub czterech biegach (dotyczy to także klasyfikacji drużynowych, w których liczone będą punkty łącznie tych wszystkich reprezentantek i reprezentantów danej placówki, którzy jesienią wzięli udział w dwóch, trzech lub czterech biegach).

Ostateczne wyniki i klasyfikacje uwzględniające powyższe zasady (zarówno indywidualne, jak i zespołowe), zawierają tabele zbiorcze XIII Edycji MBP 2019/2020, które zamieszczone są w zakładce Wyniki.

Uczestnicy MBP wyróżnieni dyplomami i medalem

Wszyscy Ci, którzy biegali we wszystkich czterech zawodach, wyróżnieni zastają pamiątkowym medalem i dyplomem (bez względu na zajęte miejsce w klasyfikacji indywidualnej swojej kategorii wiekowej). Także te osoby, które uczestniczyły jesienią w dwóch lub w trzech biegach, lecz zajmowali wysokie miejsca, które pozwoliły im uplasować się w najlepszej „dziesiątce” swojej kategorii, także otrzymają pamiątkowy medal oraz dyplom.

Biegacze mający na koncie udział w czterech biegach i jednocześnie zajęli w końcowej klasyfikacji indywidualnej jedno z czołowych miejsc w przedziale 1-10, otrzymają jeden medal oraz dwa dyplomy: za udział we wszystkich biegach jesiennych oraz za zajęcie tego czołowego miejsca.

Ponieważ nie ma możliwości zorganizowania, tak jak w poprzednich latach, zbiorowego spotkania i uroczystości zakończenia tej przerwanej przez pandemię XVIII Edycji MBP, organizatorzy zmuszeni są do następujących działań i przedsięwzięć:

Dla reprezentantów szkół bytomskich medale i dyplomy (w związku z tym, iż jest ich pokaźna ilość) – odbiorą i przekażą swoim podopiecznym ich trenerzy i opiekunowie. Do wszystkich biegaczy spoza Mysłowic, na adres ich macierzystych szkół, te wyróżnienia zostają już wysyłane drogą pocztową.

Natomiast dla wyróżnionych biegaczy i biegaczek z Mysłowic, medale oraz dyplomy można odbierać już od poniedziałku – 15 czerwca br. w godzinach: 7:00 – 20:00 w dniach roboczych w Recepcji Hali Sportowo Widowiskowej MOSiR przy ul. Ks. Norberta Bończyka 32 z.

Warunki odbioru:

  • osoba odbierająca (uczestnik, rodzic lub inny członek rodziny), musi być zdrowa i nie miała kontaktu z osobą chorą na Covid 19,
  • nie przebywa na kwarantannie oraz ma założoną maseczkę (zasłonięte usta i nos).
  • przy odbiorze należy pracownikowi MOSiR okazać legitymację szkolną danego wyróżnionego oraz podać numer lub nazwę szkoły/przedszkola.

Osoba odbierająca medal i dyplom w Recepcji hali MOSiR przy ul. Ks. Bończyka 32 z – czy to sam uczestnik/uczestniczka, lub Rodzic, czy inny członek rodziny, musi okazać się dokumentem tożsamości (legitymacja szkolna, dowód osobisty itp.). Osoba taka może również odebrać medal i dyplom/dyplomy/ innej osobie, jeżeli została przez nią o to poproszona, wyraziła zgodę i została przez nią do tego upoważniona. Odebranie należy na miejscu potwierdzić, składając na przygotowanej liście podpis.

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search