Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
poniedziałek, 29 maja 2023 23:23
Reklama

Zielone czeki wręczone!

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, podczas uroczystej gali rozdał „Zielone czeki” - nagrody przyznawane z okazji Dnia Ziemi. Tegoroczny konkurs był wyjątkowy, bo przypadł w roku jubileuszowym 30-lecia Funduszu. Dlatego też oprócz statuetek i czeków na 10 tys. zł w każdej z czterech kategorii, przyznano nagrodę specjalną, jubileuszową, której laureatem został Zbigniew Binko.
Zielone czeki wręczone!

W tegorocznym konkursie konkurencja była wysoka, bowiem wpłynęło aż 45 wniosków w czterech kategoriach: Ekologiczna osobowość roku, Gmina przyjazna dla czystego powietrza, Inwestycja proekologiczna roku, Programy i akcje na rzecz ochrony przyrody oraz edukacji ekologicznej. 

- „Zielone czeki” To jedno z najważniejszych i najbardziej prestiżowych wyróżnień konkursowych w regionie, związanych z ochroną środowiska, o wieloletniej tradycji. Wpisał się on na stałe w historię Funduszu. Do tej pory czeki trafiły do 300 laureatów, a suma nagród osiągnęła 2,5 mln zł. Dla laureatów jest to bardzo ważne wyróżnienie, bo nie chodzi tu o pieniądze czy statuetkę, ale o docenienie ich wkładu w ochronę środowiska - powiedziała, podczas gali Tomasz Bednarek, prezes Funduszu.

Ekologiczna osobowość roku

W tej kategorii wpłynęło 11 wniosków. Laureatem został Bogusław Biernat.

Zwycięzca jest prezesem fundacjazaangazowani.pl oraz sołtysem miejscowości Leśna w gm. Lipowa. Od 2019 roku organizuje coroczną akcję „Sprzątanie wsi Leśna”, był współorganizatorem programu TV promującego walory przyrody Żywiecczyzny. Na terenie Lipowej i sąsiednich gmin organizuje wykaszanie nieużytków, likwidację Barszczu Sosnowskiego, sadzenie drzew miododajnych i łąk kwietnych. Razem z fundacjazaangazowani.pl wdrożył w 2021 roku projekt „BESKIDY MIODEM PŁYNĄCE - KRAINA PRZYJAZNA PSZCZOŁOM” realizowany do dzisiaj. W ramach akcji od początku zrealizowano m.in.: kampanię banerową, nakręcono filmy, przeprowadzono prelekcje promujące łąki kwietne w 4 gminach żywieckich. 

- Ta nagroda jest dla mnie ogromny bodźcem do działania. Teraz naszym priorytetem jest promocja kwietnych łąk, m.in. w otoczeniu szkół w całej Polsce - powiedział laureat.

Wyróżnienia otrzymali: Adam Balon i Mieczysław Dumieński.

Gmina przyjazna dla czystego powietrza

W tej kategorii rywalizowało aż 25 wniosków, a zwycięzcą została gmina Opatów.

Za działania mające bezpośredni wpływ na jakość powietrza w Gminie: pierwsze miejsce w województwie śląskim w rejestrze informacji o źródłach ogrzewania budynków (CEEB), utworzenie stanowiska Ekodoradcy w Gminie i przystąpienie do programu LIFE „Śląskie - przywracamy błękit”, akcje edukacyjne dla dzieci, prowadzenie Punktu konsultacyjnego PP Czyste Powietrze.

- Dziękuję za docenienie pracy moich współpracowników, ale przede wszystkim działań mieszkańców. To oni ocieplają swoje domy, wymieniają okna i piece na ekologiczne - mówił na gali Wójt Opatowa Bogdan Sośniak.

Wyróżnienia otrzymały gminy: Kornowac i Miedźna.

Inwestycja proekologiczna roku

Zgłoszono w tej kategorii trzy wnioski, a zwyciężyło Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA.

Za realizację zadania dofinansowanego ze środków WFOŚiGW w Katowicach „Remediacja byłej powojskowej bazy paliw w Międzynarodowym Porcie Lotniczym w Pyrzowicach”.

- Teraz po usunięciu zanieczyszczeń wybudujemy na tych terenach ekologiczną stację paliw, zarówno dla lotnictwa cywilnego, jak i dla celów wojskowych - wyjaśniał Artur Tomasik, prezes GTL SA.

Programy i akcje na rzecz ochrony przyrody oraz edukacji ekologicznej

Tutaj o palmę pierwszeństwa ubiegało się 6 wniosków, a zwyciężył sztandarowy program Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie - Śląski Kalendarz Ekologiczny.

ŚOB w Mikołowie od 10 lat realizuje Śląski Kalendarz Ekologiczny (ŚKE) - cykl tematycznych świąt przyrodniczo-ekologicznych odbywających się przez cały rok w ogrodzie. W 2022 roku ŚKE realizowany był w ramach dwuletniej kampanii na rzecz adaptacji do zmian klimatu „Śląsk dla Klimatu”, na którą składały się ponadto Śląskie Spotkania Seminaryjne oraz Śląski Kalendarz Ekologiczny w Radzionkowie. 

Wówczas wzięło udział w imprezach ponad 13 tysięcy osób. W ramach dofinansowania WFOŚiGW w Katowicach i środków własnych w trakcie siedmiu świąt zrealizowano ponad 50 warsztatów, w których uczestniczyło niemal 3 800 dzieci.

- To wydarzenie przygotowuje zespół zaangażowanych osób, od wielu lat. To wyróżnienie jest dla nas szczególnie ważne, bowiem zbiega się z jubileuszem 10-lecia ogrodu. To nasze przedsięwzięcie przyciąga całe rodziny i ostatnio zauważamy, że dzieci z czasów, kiedy zaczynaliśmy dorosły i przychodzą na kolejne święta ze swoimi pociechami. Wydarzenia każdego roku są inne i skierowane do całych rodzin - zapewniał dr Paweł Kojs, dyrektor ŚOB w Mikołowie.

Natomiast wyróżnienie otrzymali: Ochotnicza Straż Pożarna w Samborowicach i Stowarzyszenie Rozwoju Zawodowego Śląska i Małopolski.

Nagroda Specjalna

Kapituła zdecydowała, że nagrodę specjalną otrzyma Zbigniew Binko.

Nagrodzony jest radnym Gminy Bobrowniki i Prezesem Śląskiego Związku Pszczelarskiego w Katowicach. Laureat od 2003 roku podejmuje wysiłki na rzecz inicjowania i prowadzenia wszechstronnej działalności w zakresie pszczelarstwa, czuwa nad prawidłowym jego rozwojem. Jako pszczelarz i społecznik uczestniczy we wszelkich wydarzeniach mających znaczenia dla środowiska, dbając nie tylko o ich interesy, ale przede wszystkim promując rozwiązania mające na celu utrzymanie dobrostanu pszczół.

- Pszczołami zajmuje się od dzieciństwa, najpierw z dziadkiem, teraz sam. Musimy dbać o bezpieczeństwo i dobro pszczół, bo bez nich nie przeżyjemy - dodaje laureat. 

„Zielone Czeki” przyznawane są przez WFOŚiGW w Katowicach corocznie od 1993 roku z okazji Dnia Ziemi za działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej. W konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, gminy, jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwa oraz organizacje pozarządowe.


Oceń

Napisz komentarz
Komentarze
PRZECZYTAJ
Reklama
Reklama